facebook tracking
Affärsområdet

Chefer & Specialister

Connect
Läs mer om chefer och specialister

Fastighetschef, förvaltningschef, driftchef, teknikschef en roll med flera namn som oftast benämns som ”navet” i beståndet, det är personer som i de allra flesta fall kontinuerlig står inför komplexa situationer som rör såväl affärer som personal.

 

Vi har mångårig erfarenhet av att både rekrytera och tillhandahålla interima medarbetare till denna typ av krävande roller!


"Rätt person, med rätt kompetens”, är ledstjärnan i samtliga interims och rekryteringsuppdrag vi genomför. Något vi vet är av synnerligen stor betydelse då vi ska tillsätta chefer eller specialister.

 

ÄR DU KUND OCH INTRESSERAD AV ETT SAMARBETE? Klicka här!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor