Affärsområdet

Drift & Teknik

Connect

Den tekniska komplexiteten i framtidens fastigheter såväl som äldre fastigheter med uppgraderad teknik för med sig ökade krav på de fastighets- och drifttekniker som ska arbeta med dessa. I sin tur ökar de kraven på oss som rekryterar och tillhandahåller interima resurser till denna typ av tjänst.

Det kräver att vi har stor förståelse för denna nya teknik, för att kunna säkerställa kompetensen med de som ska arbeta med den. Vi har mångårig erfarenhet av att både rekrytera och tillhandahålla interima medarbetare till denna roll.


Rollerna innefattar vanligtvis dessa ansvarsområden:

  • Ansvara för, och utöva tillsyn och skötsel av, värme- kyl- undercentraler, fläktrum, övriga tekniska och allmänna utrymmen
  • Ansvar för skötsel och tillsyn av inre och yttre miljö
  • Planering och utförande av reparationer och löpande underhåll
  • Vid behov kunna utföra besiktningar vid av- och inflyttning
  • Beställa mindre entreprenadarbeten 
  • Vidta åtgärder vid akutsituationer och serviceanmälningar så att driftstörningar och skadeverkan minimeras för hyresgäster och fastighetsägare
  • Skapa och upprätthålla en bra relation till hyresgäster och rapportera hyresgästsynpunkter.
  • Föreslå drifteffektiviseringar samt medverka vid genomförande


”Rätt person, med rätt kompetens”, är ledstjärnan i samtliga interims och rekryteringsuppdrag vi genomför. Något vi vet är av synnerligen stor betydelse då vi ska tillsätta rollen som fastighetstekniker.

 

ÄR DU KUND OCH INTRESSERAD AV ETT SAMARBETE? Klicka här!

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Grev Turegatan 7
102 49 Stockholm Vägbeskrivning info@newsec.se 08 555 000 00 View page

Borås

50330 Borås Vägbeskrivning View page

Göteborg

Sankt Eriksgatan 5
404 29 Göteborg Vägbeskrivning info@newsec.se 031 721 30 00 View page

Halmstad

302 66 Halmstad Vägbeskrivning View page

Helsingborg

252 23 Helsingborg Vägbeskrivning View page

Höganäs

263 38 Höganäs Vägbeskrivning View page

Kalmar

392 33 Kalmar Vägbeskrivning View page

Kungsbacka

43432 Kungsbacka Vägbeskrivning View page

Malmö

21119 Malmö Vägbeskrivning View page

Norrköping

602 31 Norrköping Vägbeskrivning View page

Skövde

541 30 Skövde Vägbeskrivning View page

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor