Affärsområdet

Ekonomi & Administration

Connect

Roller av fastighetsekonomisk eller adminstrativ karaktär är roller som innebär ett stort ansvar, oavsett om man arbetar som redovisningsekonom eller hyresadministratör. Man ska tillhandahålla korrekt och tillförligt ekonomisk information eller andra underlag, vilket ställer höga krav på de personer som arbetar med detta.

Vi har mångårig erfarenhet av att både rekrytera och tillhandahålla interima medarbetare till roller redovisning ekonom, bolagsansvarig eller controller.

 

Rollen innefattar vanligtvis dessa ansvarsområden:

  • Ansvara för leverans, uppföljning och kvalitet i ekonomisk rapportering/administration
  • Aktivt och självständigt driva, förvalta och utveckla budget- och prognosprocessen inom bolaget
  • Kassa- och kontoavstämningar
  • Bokföring och löpande redovisning
  • Ekonomisk rapportering
  • Bokslut och årsredovisning
  • Likviditet och skatter
  • Fastighetsmomshantering


”Rätt person, med rätt kompetens”, är ledstjärnan i samtliga interims och rekryteringsuppdrag vi genomför. Något vi vet är av synnerligen stor betydelse då vi ska tillsätta rollen som fastighets-ekonom/administratör.

 

ÄR DU KUND OCH INTRESSERAD AV ETT SAMARBETE? Klicka här!

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Grev Turegatan 7
102 49 Stockholm Vägbeskrivning info@newsec.se 08 555 000 00 View page

Borås

50330 Borås Vägbeskrivning View page

Göteborg

Sankt Eriksgatan 5
404 29 Göteborg Vägbeskrivning info@newsec.se 031 721 30 00 View page

Halmstad

302 66 Halmstad Vägbeskrivning View page

Helsingborg

252 23 Helsingborg Vägbeskrivning View page

Höganäs

263 38 Höganäs Vägbeskrivning View page

Kalmar

392 33 Kalmar Vägbeskrivning View page

Kungsbacka

43432 Kungsbacka Vägbeskrivning View page

Malmö

21119 Malmö Vägbeskrivning View page

Norrköping

602 31 Norrköping Vägbeskrivning View page

Skövde

541 30 Skövde Vägbeskrivning View page

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor