facebook tracking
Affärsområdet

Ekonomi & Administration

Connect
Läs mer om ekonomi & adminstration

Roller av fastighetsekonomisk eller adminstrativ karaktär är roller som innebär ett stort ansvar, oavsett om man arbetar som redovisningsekonom eller hyresadministratör. Man ska tillhandahålla korrekt och tillförligt ekonomisk information eller andra underlag, vilket ställer höga krav på de personer som arbetar med detta.

Vi har mångårig erfarenhet av att både rekrytera och tillhandahålla interima medarbetare till roller redovisning ekonom, bolagsansvarig eller controller.

 

Rollen innefattar vanligtvis dessa ansvarsområden:

  • Ansvara för leverans, uppföljning och kvalitet i ekonomisk rapportering/administration
  • Aktivt och självständigt driva, förvalta och utveckla budget- och prognosprocessen inom bolaget
  • Kassa- och kontoavstämningar
  • Bokföring och löpande redovisning
  • Ekonomisk rapportering
  • Bokslut och årsredovisning
  • Likviditet och skatter
  • Fastighetsmomshantering


”Rätt person, med rätt kompetens”, är ledstjärnan i samtliga interims och rekryteringsuppdrag vi genomför. Något vi vet är av synnerligen stor betydelse då vi ska tillsätta rollen som fastighets-ekonom/administratör.

 

ÄR DU KUND OCH INTRESSERAD AV ETT SAMARBETE? Klicka här!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor