facebook tracking
Affärsområdet

Fastighetsförvaltning

Connect
Läs mer om fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltare, är en roll som ser olika ut beroende på vilket bolag man arbetar på. Det är många gånger en snårig stig att vandra ut med då vi sitter ned med våra kunder för att upprätta en kravprofil. Komplexiteten består av att förstå vad det innebär att vara fastighetsförvaltare hos just respektive bolag, vilket vi har mångårig erfarenhet av att säkerställa.

Att vara fastighetsförvaltare är en mångfacetterad roll, att förstå kombinationen och balansen av person/kompetens är vital. Vi har förmågan att väga in alla dessa komponenter och på så sätt lyckas med både våra interims och rekryteringsuppdrag!

 

Rollen innefattar vanligtvis dessa ansvarsområden:

  • Vara bolagets representant utåt gentemot hyresgäst och entreprenörer
  • Ansvar för upphandling, kvalitetssäkring och utvärdering av service- och driftsavtal, försörjningsmedia och sidoentreprenörer
  • Kontinuerligt bedriva kundvård gentemot hyresgäster
  • Upprätta affärsplan för varje fastighet du förvaltar
  • Upprätta fastigheternas budget och prognoser
  • Driva hyresförhandlingar


”Rätt person, med rätt kompetens”, är ledstjärnan i samtliga interims och rekryteringsuppdrag vi genomför. Något vi vet är av synnerligen stor betydelse då vi ska tillsätta rollen som fastighetsförvaltare, då den ser olika ut beroende vilket bolag man ska arbeta för.

 

ÄR DU KUND OCH INTRESSERAD AV ETT SAMARBETE? Klicka här!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor