facebook tracking
Affärsområdet

Projektledning

Connect
Läs mer om projektledning

Projektledare är i särklass den mest efterfrågade rollen för rekrytering som vi stöter på ute hos våra kunder. Mer eller mindre samtliga av de kunder vi träffar, oavsett om det är ett kommunalägt bostadsbolag eller en kommersiell köpcentrum ägare, så har de eller vill rekrytera en projektledare/projektchef.

Kraven är enorma på oss som rekryteringsbolag då efterfrågan vida överstiger tillgången på denna typ av kompetens. Vi har mångårig erfarenhet av att både rekrytera och tillhandahålla interima medarbetare till rollen som både projektledare och projektchef.


Rollen innefattar vanligtvis dessa ansvarsområden:

  • Initiera och driva byggprojekt av fastigheter 
  • Ta fram beslutsunderlag, göra inventeringar och utredningar inför projekt
  • Ansvara för framtagande av lönsamma energiprojekt
  • Ansvara för framtagande av förfrågningsunderlag
  • Ansvara för planering och samordning av våra energiprojekt
  • Planera och leda projektmöten
  • Samordna kontakter mellan entreprenörer och förvaltningsorganisation
  • Ansvara för tekniska beslut på plats
  • Samordnings- och stödfunktion för projekttekniska frågor 


”Rätt person, med rätt kompetens”, är ledstjärnan i samtliga interims och rekryteringsuppdrag vi genomför. Något vi vet är av synnerligen stor betydelse då vi ska tillsätta rollen som projektledare.


ÄR DU KUND & INTRESSERAD AV ETT SAMARBETE? Klicka här!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor